broHovedside
Vedtekter
Styret
Kontakt
Bli medlem
Virtuell tur
Alnas kilder
Oslo Elveforum


Lysvandring
Lysvandring - fremkommelighet
Publisert  08.10.17
Sist endret  11.07.18
 
Vi har hatt som et mål at Lysvandringen skal være så tilgjengelig som mulig for alle. Vi har begrenset mulighet til å tilrettelegge veien, så det går mest på informasjon.

Vi så først og fremst på dette som gode nyheter. Vi tror de fleste vil bli overrasket over hvor mye av veien som kan benyttes av rullestolbrukere. Nå er det sikkert noen av de bratteste bakkene som ikke vil kunne godkjennes som universelt tilgjengelige. Men med litt hjelp er det ikke mange absolutte hindringer.

I utgangspunktet var vi klar over bare en ting som er verdt å nevne:

Fra Leirfossen og ned til Hølaløkka er det flere alternative ruter. Men det er så enkelt at vanskelighetsgraden avtar jo lenger fra selve fossen man går. Så holdt til høyre på veien ned, og til venstre på veien opp.

Vi har glemt å ta med at det er svært ulendt i overgangen fra Alfasetveien til Terminalveien. Til dels fordi det er sperringer som skal hindre at dette blir en vei rundt bomringen. Den grønne traséen på kartet skal være lyssatt. Den røde er nok best for rullestolbrukere, mens de med barnevogn nok har et valg. (Du kan klikke på kartet for å få en større versjon).

Klikk for større bilde


Heldigvis er Alnastien nå gjenåpnet i Gamle Oslo, etter en midlertidig stenging pga rasfare. Alternative ruter her ikke enkle. Men i år er det bare å følge brua. Så vidt vi har forstått fyller den ikke alle krav til universell tilgjengelighet, men så godt som alle bør kunne komme frem her.

Alnastien