broHovedside
Vedtekter
Styret
Kontakt
Bli medlem
Virtuell tur
Alnas kilder
Oslo Elveforum


Lysvandring
Årsmøte 2006
Publisert  30.04.06
Sist endret  30.04.06
 
Årsmøte ble avholdt 26. april. Listen over styrets medlemmer er ennå ikke oppdatert fordi et par detaljer må avklares, men Jon Tanung har overtatt som leder etter Karen Gullichsen.

Jon Tanung


Årsmøte Alnaelvas venner 2006


Lysvandring

Årsmøtet vedtok å arbeide for en lysvandring også i år. 4 bydeler har vedtatt støtte arrangementet. Bydelsdirektør Erik Kjeldstadli møtte for Alna bydel, Ole Jørgen Pettersen møtte for Grorud, og Øystein Bettum for bydel Gamle Oslo. Stovner kunne ikke stille, men har lovet å være med i arbeidet videre.

Lysvandring


Foreningen får nå støtte til drift, samt kontorplass og adgang til møterom i bydel Alna (mer om dette senere).

Av andre gode nyheter kan nevnes at det er etablert en ny grillplass i Alnaparken.

Grillplass