broHovedside
Vedtekter
Styret
Kontakt
Bli medlem
Virtuell tur
Alnas kilder
Oslo Elveforum


Lysvandring
Hva skjer i Alnaparken?
Publisert  28.10.07
Sist endret  28.10.07
 
Helgens besøk i Alnaparken ble en litt sjokkartet opplevelse. En ting er utstrakt flatehogst. Det er antagelig Hafslund som har vært på ferde, og man kan jo forstå at trærne må felles før de når kraftledningene. Men noe mer skånsomt kan det kanskje gjøres hvis man ikke lar det gå så mange år mellom hver gang?Og det bygges i utkanten av området igjen. Vi har ennå ikke funnet ut av hva de store kranene er der for.Verre er det som skjer på andre siden av parken. Der har søppelfirmaene på toppen av skråningen begynt å bygge seg terrasser utover mot parken for å få plass til sine containere. Her er de riktignok på sin side av gjerdet, men likevel.Og når søppelhaugen blir så høy, så spiller det egentlig ingen rolle hvilken side av gjerdet den er på.Men haugen går jo også gjennom gjerdet og inn i parken.