broHovedside
Vedtekter
Styret
Kontakt
Bli medlem
Virtuell tur
Alnas kilder
Oslo Elveforum


Lysvandring
Rent vann i Svarttjern?
Publisert  21.06.08
Sist endret  21.06.08
 
Det arbeides nå med å få rent vann i Svarttjern på Romsås. Svarttjern og bekken som renner ut i vannet er den høystliggende av alle Alnas kilder. Det var i mange år et populært badevann.Det er mange teorier om hvorfor vannet ikke lenger er så rent at det kan anbefales til bading. En mulighet er at folk på Romsås er for glade i å mate fugler, og at tarmbakterier fra fuglene er årsaken.Medvirkende er det i hvert fall. En viktig grunn er nok også at Svarttjernbekken er lagt i rør fra veien og ned til vannet. Det er undersøkt om det kan være kloakklekkasje, men Vann- og avløpsetaten fant ingenting. Imidlertid er det klart at når innløp og utløp er plassert i hvert sitt rør på samme side av vannet, så må det føre til mye går rett igjennom, uten at det blir så mye utskifting av vann som tilstrømningen skulle tyde på.

Men på Romsås har man lagt merke til at problemene kom samtidig som Telenor sprengte tunnel fra sitt anlegg i Sverre Iversens vei inn til tårnet på toppen av Røverkollen.

En rapport tydet på at dette kunne være årsaken, og Telenor ble bedt om å bidra til bedre vann.Men Telenor har fått utarbeidet sin egen rapport, som konkluderer med at det vannet som kommer fra deres anlegg er rent nok. Vi har ikke sett rapporten, og får kanskje heller ikke se den. Store deler er nemlig hemmeligstemplet.

Men det er klart at det er flere ting man må se på enn kvaliteten av det vannet som pumpes ut av tunnelen. For eksempel: Finnes det målinger av tilstrømning i Svarttjern før og etter sprengningsarbeidene? En mulighet er at sprengningen har ført til at en del av vannet som opprinnelig havnet i Svarttjern nå går andre veier (kjentfolk sier at det er våtere i skråningen på andre siden av Røverkollen nå enn tidligere, uten at man skal legge for mye vekt på det uten målinger).

Og hvis tilstrømningen er den samme: Hvis det vannet som kommer via Telenor tidligere kom fra myrene på Røverkollen kan dette også ha en effekt på vannkvaliteten.

Røverkollen - Svarttjernbekken til høyre

Noe av problemet er nemlig at det varme perioder er liten tilstrømning. Vann fra myrer ville føre til fordrøyning, og jevne ut vannmengden. Vann fra sprekker i fjellet kommer raskt når det likevel er stor tilstrømning.

Men som sagt, vi har ikke sett rapporten, og vet svært lite om hvordan Telenor påvirker badevannskvaliteten i Svarttjern. Vi bare påpeker problemstillinger det kan være aktuelt å se på.

Vi håper i hvert fall at det snart blir skikkelig badevann i Svarttjern igjen.Du kan lese mer om bydel Groruds planer i Akers Avis/Groruddalen