broHovedside
Vedtekter
Styret
Kontakt
Bli medlem
Virtuell tur
Alnas kilder
Oslo Elveforum


Lysvandring
Rensing av Svarttjern er i gang
Publisert  02.07.08
Sist endret  02.07.08
 
Arbeidet med å få badevannskvalitet i Svarttjern er i gang.


Det jobbes både ved innløp og utløp. Renere vann her vil være av stor betydning for folk på Romsås. Men siden Svarttjernbekken renner ut i Tokerudbekken, som igjen renner ut i Alna, vil renere vann i Svarttjern bety (litt) renere vann i Alna.


Det er ikke ubetydelige vannmengder i Svarttjernsbekken (her rett ovenfor Trondheimsveien)