broHovedside
Vedtekter
Styret
Kontakt
Bli medlem
Virtuell tur
Alnas kilder
Oslo Elveforum


Lysvandring
Mer av Julsbergbekken
Publisert  28.01.09
Sist endret  28.01.09
 
Mange stiftet for første gang bekjentskap med Julsbergbekken da den nye turveien under jernbanen på Haugenstua ble åpnet. I dag er det bare noen få meter av denne bekken som er åpen, fra turveien og ned til Tokerudbekken.

Men på Plan- og bygningsetatens sider ser vi nå at Friluftsetaten har hatt forhåndskonferanse med tanke på åpning av bekken sør for Stig skole.

Det er her bekken er tenkt åpnet.


Etter tegningene skal det se slik ut:Det er også planer om fastgrill,klatreskulpturer, sandkasse og vannspeil med hoppesteiner.

Det som i dag fremstår som et litt kaotisk område, der det dumpes jordmasser og annet skrot(se bildet under) , kan altså bli et flott tilbud for folk i nabolaget. Men det er som kjent ofte langt frem fra forhåndskonferanse til ferdig anlegg.Det åpnes også for åpning utenfor dette området, dersom bl.a. Haugenstua borettslag stiller seg positivt. Kanskje kan vi en dag følge Julsbergbekken helt ned til Tokerudbekken?