broHovedside
Vedtekter
Styret
Kontakt
Bli medlem
Virtuell tur
Alnas kilder
Oslo Elveforum


Lysvandring
Snødeponier
Publisert  19.03.09
Sist endret  19.03.09
 
Vi må tilstå at på jobben, så har vi i vinter vært like høyrøstet som andre i vår klagesang over at kommunen aldri kan se til å få ryddet gaten for snø. Hvor det skal bli av snøen har vi ikke snakket særlig mye om.

Nå har vi nettopp vært på Rommen og sett på vårt nye snødeponi.


Og det er jo ikke noe vakkert syn. Det er den skitneste snøen som kjøres hit, mens den hvite og rene snøen dumpes i fjorden. Det er sånn at en nesten kan bli glad for at Tokerudbekken går i rør forbi Nedre Rommen. Men vi vet ikke om det er noen skjulte tilløp fra overvannsanlegg i området.

Men Rommen er ikke det eneste, ikke en gang det verste, snødeponiet langs vårt vassdrag. Vi har ikke hatt tid til å følge alle sidebekkene, men uten å gå særlig langt fra Alna/Tokerudbekken har vi funnet flere. I Gamle Oslo finner vi f.eks. store mengder snø i Brynsveien.Og rett på andre siden av T-banen renner Flaenbekken rett ned i Alna.Ved Kaggen gård, der vi kan høre Lindebergbekken under kumlokkene i Strømsveien, er det et annet snødeponi.Og på Alnabruterminalen finner vi enda et. (Det kan være at dette er internt, terminalen er et stort område å holde snøfritt. I så fall skal vi strengt tatt være glade for at de lar snøen smelte lengst bort fra elva)


Men det styggeste og verste snødeponiet vi har funnet er på NRF-tomta:På neste bilde ser vi Alna med snødeponiet i bakgrunnen:


Her er det ikke bare diskusjon om "fare for avrenning". Her tømmes den skitne snøen rett i elva!lang sikt, så må vi jo innse at problemet er at vi har ordnet transporten vår på slik at vanlig nedbør blir spesialavfall. Men til vi får gjort noe med det, så må vi greie å lage snødeponier som er slik at vi kan behandle det som er igjen etter smeltingen på en ordentlig måte. En gang i tiden var det bare å tømme hva som helst ut i elv, fjord eller hav. Industriutslipp, kloakk, hva som helst. Den måten vi behandler skitten snø på er en siste levning fra denne tiden. Det har bare kunnet vare fordi vi hver gang vi opplever en vinter som ikke er direkte snøfattig, later som om det er en stor overraskelse.

Vi sier derfor fra med en gang: Våren er ikke permanent. Det kommer snø flere ganger. Noen år lite, noen år mye. Men global oppvarming er en langsiktig trend med store variasjoner, så vi kommer til å oppleve vintre som denne igjen. Da håper vi Oslo kommune har et fornuftig svar på hvordan vi skal håndtere snøen.