broHovedside
Vedtekter
Styret
Kontakt
Bli medlem
Virtuell tur
Alnas kilder
Oslo Elveforum


Lysvandring
Farvel til et skogholt
Publisert  06.06.09
Sist endret  06.06.09
 
Nedenfor terminalen er det et område der den opprinnelige elveskogen er bevart på begge sider av elva.Området er svært smalt, men akkurat nok til å gi følelsen av å være ute i skogen når det er blader på trærne.

Kjelsrudbekken


Dette området, helt ned til høyspentledningene på bildet under (linjen diagonalt fra hjørne til hjørne på kartet) skal lukkes! Dette gjelder alle alternativene, både p Plan- og bygningsetatens, og Statsbyggs.

Dette til tross for at området er registret med høy naturverdi.

Kjelsrudbekken


Forskjellen mellom alternativene er at Statsbyggs forslag 1b forutsetter lukking av dette partiet, uten at noe av elva åpnes.

Forslag 1 a gir en delvis åpning som er noe større enn den delen man planlegger å lukke.

Forslag 2a og 2b fører en gjenåpnet elv frem til elven nedenfor den nye lukkingen.