broHovedside
Vedtekter
Styret
Kontakt
Bli medlem
Virtuell tur
Alnas kilder
Oslo Elveforum


Lysvandring
Nye alternativ for Alnabruterminalen
Publisert  13.10.09
Sist endret  13.10.09
 
Spørsmålet om åpning av Alna og utvidelse av terminalen er nå klart for politisk behandling. Som kjent gikk Statsbygg inn for et forslag der Alna ikke skulle åpnes i det hele tatt, tvert i mot skulle en ny strekning av elva lukkes. Ledere i de tre største politiske partiene gikk ut med løfte om at posten skulle få bygge på NRF-tomta, samtidig som de lovet åpen elv.

Nye forslag er utarbeidet for å gjøre det mulig å holde begge løftene. I tillegg til de opprinnelige 1a, 1b, 2a og 2b har vi nå også fått forslag 3a og 3b.

Begge forslagene tar samme hovedgrep for å forene de to ønskene. Terminalen utvides på NRF-tomta, men på samme plan som resten av terminalen.En (hjemmelaget og ikke nødvendigvis helt nøyaktig) montasje viser kanskje bedre hva som skjer:Resten av NRF-tomta - det grønne området nord og vest for elven på bildet - blir gravet ut for å gi plass til terminalbygningene. Alna renner åpen nederst i skråningen, og turveien legges midt i skråningen, slik at man er på avstand fra bilveien.

Tegningene under viser hvordan dette tar seg ut langs Nedre Kalbakkvei (øverst) og Alfasetveien (nederst).Forskjellene mellom Alternativ 3a og 3b ser først og fremst ut til å være hvordan man passerer Postens Godssenter, og om Posten fortsatt skal disponere det regulerte friområdet utenfor Godssenteret:

3a:

3b:Som vi ser blir det trangere kår for både elv og turvei i det siste alternativet. Men dog åpen elv og turvei hele veien.

Det er kanskje litt vanskelig for de som ikke er veldig godt kjent å se for seg hvordan elva skal gå den siste strekningen. Vi ser derfor nærmere på dette:Vi har her merket noen av bygningene med tall for å gjøre det lett å sammenligne flyfoto og tegning.Elva renner i dag åpen i det skogvokste området til venstre for "bygning 1". Denne strekningen skal lukkes (i alle forslag som foreligger). Men når det er mye vann, vil det fremdeles komme flomvann gjennom kulverten (dessuten er det flere bekker som renner ut i kulverten inne på terminalområdet). Dette ser vi komme ut fra rundkjøringen på tegningen. Svingen og det videre løp mot venstre er "opprinnelig" Alna. Vannet fra høyre er det nye løpet.

Du finner hele saken hvis du går inn på Plan- og bygningsetatens sider, til Saksinnsyn, og søker på sak nummer 200605390. Ovenstående er basert på en rask skumlesning av et av de 52 dokumentene du finner under denne sakens nr. 144, så det er mye igjen å sette seg inn i.