broHovedside
Vedtekter
Styret
Kontakt
Bli medlem
Virtuell tur
Alnas kilder
Oslo Elveforum


Lysvandring
Snødeponi på Bånkall
Publisert  11.10.10
Sist endret  11.10.10
 
I denne boksen oppfordret vi til å gå på et møte om dette i oktober.

Men saken tas opp på nytt på et åpent politisk møte på Ammerudhjemmet, Ammerudveien 45,
onsdag 10. november
kl. 19.00

Huken Pukkverk står også på dagsorden.

Det jobbes for tiden med planer om et snødeponi på Bånkall. Når veiene ryddes om vinteren er det meningen at snøen skal kjøres til et av tre deponier, på Åsland, i Sørkedalen og på Bånkall.

Er du glad i vinter og snø, og hvis du aldri har sett et snødeponi på nært hold, så høres dette kanskje ikke så ille ut. Snø er jo vakkert, og tanken vekker kanskje assosiasjoner til barndommens basing i snøen?

Slik ser et snødeponi ut:

Snødeponi

Bildet er tatt i slutten av mai. Og dette er ikke et skikkelig snødeponi som det som er planlagt på Bånkall. Dette er et bittelite uoffisielt snødeponi på NRF-tomta, der det ble dumpet noe snø. På Bånkall vil antagelig disse snømengdene være innenfor feilmarginene når man beregner årets bruk.

Det er veldig mange gode grunner til ikke å legge et snødeponi på Bånkall. Bånkall gård er viktig både historisk og kulturelt. Blokkene i nærheten er allerede utsatt for støy og forurensning på grensen av det akseptable. Området ved Tokerudbekken like ved er utpekt som et viktig stille område, og lastebiler og gravemaskiner lager som kjent mye lyd. (Kommunen er etter forurensningsloven pliktig til å ha med Stille områder i sin handlingsplan mot støy)

Men det vi i Alnaelvas venner er opptatt av er selvfølgelig dette:

Bånkallbekken

Bånkallbekken renner tvers gjennom det planlagte deponiet. På bildet ser vi hvor den renner ut i Tokerudbekken, som bringer vannet videre til Alna.

Røret den kommer ut av fører bekken gjennom en fylling som ble laget for å føre Trondheimsveien over ravinen. På den andre siden av Trondheimsveien kan bekken også være vakker:

Bånkallbekken

Men ikke alt er like vakkert i dag. Området langs bekken leies ut til diverse formål, og er fulle av skur, containere, parkerte maskiner og skrot. Og hvert lille lagerområde har sin egen innkjørsel der bekken er lagt i rør.

Bånkallbekken

Men for oss som er optimister, er det mest påfallende hvilket enormt forbedringspotensiale den har. Dagens bruk av området er meningsløs og uøkonomisk. Vi håper selvfølgelig at dette skal bli en park tilknyttet Bånkall gård. Men det går ikke alltid som vi vil, så vi har ikke sett bort fra at det kan bli en helt annen utnyttelse av området. Til nå har vi tenkt at det uansett vil bli en forandring til det bedre. Enten man bygger boliger eller næringsbygg, vil området bli ryddigere, og utbygger vil ønske å gi eiendommen estetiske kvaliteter, bl.a. ved bruk av bekken.

Men snødeponi? Se på det første bildet en gang til. Og her snakker vi om enorme mengder snø, opptil 20 meter i høyden med svart snø. Som kanskje rekker å tine før snøen kommer neste vinter.

Den mest kjente delen av bekken renner langs veien og begynner inne i selve steinbruddet.

Bånkallbekken

I konsekvensutredningen snakker man om å skjerme denne fra forurensning fra snødeponiet. Men man har helt sett bort fra at det også er en gren av bekken som etter alt å dømme er fri for forurensninger, og som renner ut fra skogen midt i det området der snødeponiet skal ligge. Her snakker man om å bygge snødeponiet opp mot skråningen, for å få plass til mest mulig.

BånkallbekkenMen er ikke snødeponier nødvendig? Nei, de er ikke det. NCC har planer for et rense- og snøsmeltingsanlegg som kan ta i mot all snøen i Oslo, og la den gå til fjorden som renset vann. Fylkesmannen har nå godkjent disse planene, og mener at de miljømessig er å foretrekke fremfor deponier. Du kan lese hva NCC skriver om anlegget her.


Mer informasjon finner du her:

Samferdselsetatens forslag til planprogram
Konsekvensvurdering utført av Rambøll
Groruddalen - Akers Avis om protester fra Vestli
Uttalelser fra organisasjoner i Groruddalen
Bydelsutvalgenes syn
Saken i Plan- og bygningsetaten