broHovedside
Vedtekter
Styret
Kontakt
Bli medlem
Virtuell tur
Alnas kilder
Oslo Elveforum


Lysvandring
Gode nyheter fra Kværner
Publisert  19.10.10
Sist endret  19.10.10
 
Vi har tidligere skrevet om planene for Jøtultomta (Enebakkveien 69) som ble lagt frem for et par år siden. Det er tomta rett nedenfor der Alna forsvinner i kulverten i enden av Svartdalsparken. I stedet for gjenåpning foreslå man gjenbygging:
Jøtultomta


Dette forslaget møtte motstand, ikke bare fra oss, men fra alle kommunale etater.

Men mye har skjedd siden den gang. I september ble det avholdt et møte mellom utbygger og representanter for Plan- og bygningsetaten, Friluftsetaten, Vann- og avløpsetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

I følge utkast til referat fra dette møtet, var det "enighet om at gjenåpning av elv må ses i sammenheng med utvikling av ny bebyggelse". Det skal etableres en prosjektorganisasjon for arbeid med dette. Eier av tomta uttrykte ønske om at Terje Nordeide skulle delta i dette arbeidet.

Som vi nettopp nevnte, er dette et utkast til referat. I senere innvendinger har Arcasa arkitekter på vegne av eier kommet med noen innvendinger. Imidlertid ser det ikke - slik vi leser kommentarene - ut til at det likevel er uenighet om å se på åpning av elv. Utbygger ønsker seg imidlertid en mer praktisk, teknisk utredning framfor enda en mulighetsstudie.

Du kan lese hele saken på Saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten.
Det kan se ut som om vi er et skritt nærmere drømmen om en åpen Kværnerfoss. (Her illustrert med bilder fra en mulighetsstudie utarbeidet i forbindelse med KDP Alna Miljøpark:
JøtultomtaJøtultomta