broHovedside
Vedtekter
Styret
Kontakt
Bli medlem
Virtuell tur
Alnas kilder
Oslo Elveforum


Lysvandring
Gjenvinningsstasjon langs turveien
Publisert  14.11.10
Sist endret  14.11.10
 
Mellom jernbanestasjonene på Grorud og Haugenstua går det en fantastisk turveistrekning.

Turvei D10

Den var faktisk tema for den aller første nyheten på denne siden. Du kan spasere uforstyrret i flott natur, bortsett fra på et sted der turveien krysser en bilvei. Til nå har ikke dette krysset vært noe problem. Veien går til et lite sameie, samt et lagerområde som tilhører Selvaagbygg.

Her ønsker Renovasjonsetaten å etablere et "renovasjonsanlegg/gjenvinningsstasjon tilsvarende de som allerede finnes på Haraldrud og Grønmo" i følge et nylig fremlagt Planprogram

Brobekk

Slik ser området ut dag. Turveien går langs Tokerudbekken, og er mye skjult av trærne, men du ser den øverst i venstre hjørne og ved veikrysset.

Maria Dehlis vei 40

Renovasjonsetaten ønsker altså en gjenvinningsstasjon i dette området. Og det er det Selvaagbygg ønsker å bruke det til. Imidlertid er dette ikke i tråd med gjeldende planer. Kommunedelplan for Groruddalens sentrale deler regulerer dette området til bolig:

KDP

Selvaag Bolig mener at nærheten til jernbanen og høyspentledningen "gjør tomten svært lite attraktiv som bolig, og vil også gi så store begrensninger på eiendommen at boliger er uaktuelt".

Men det ligger allerede i dag boliger langs jernbanen (Stjerneblokkene), og med all respekt for Selvaag Bolig, så er det vanskelig å tenke seg annen enn at boliger her, med friområder på alle kanter, ville være svært så attraktive. I hvert fall hvis man slipper gjenvinningsstasjon inne blant boligene. Under ser vi området med Tokerudbekken, Svarttjernbekken og Gransbekken tegnet inn med blått. Og kjøreveien for de som skal levere søppel tegnet med rødt.

Gransbekken og Svarttjernbekken er for det meste lukket i området, men det er laget mulighetsstudier for åpning i forbindelse med Kommunedelplan for Alna Miljøpark, og i samme Kommunedelplan foreslås det turvei mot nord langs Svarttjernbekken.


Fordi Plan- og bygningsetaten har insistert på at det utarbeides et alternativ med boliger, inneholder Planprogrammet en skisse over mulig plassering av boliger.


Vi har etter beste evne forsøkt å kopiere disse inn i et flyfoto. Blokkene er tegnet med gult, og den grå firkanten er parkeringshus. Det slår oss at når uteområdene er ferdig opparbeidet, må dette bli et fabelaktig sted å bo.For deg som gjerne vil bli bedre kjent med dette området ligger det flere bilder her.