broHovedside
Vedtekter
Styret
Kontakt
Bli medlem
Virtuell tur
Alnas kilder
Oslo Elveforum


Lysvandring
Follobanen og Alna
Publisert  18.05.11
Sist endret  18.05.11
 
Jernbaneverket holder på med en ny bane mellom Ski og Oslo.Når den står ferdig, vil reisetiden fra Ski stasjon til Oslo komme ned i 11 minutter! Men for å få til det må det legges nye spor helt inn til Oslo S. Det er ingen enkel sak, særlig når vi nærmer oss endestasjonen, for her er det dårlig med ledig plass.I tillegg til de underjordiske anlegg som er vist på bildet, må man også forholde seg til en gravlund, flere vernede minner fra Middelalderen og Alna. Ikke den Alna som er på bildet, det er kulverten, men vedtak om at Alna skal gjenåpnes til fjorden.

I utgangspunktet var ikke Jernbaneverket optimistiske. I oktober i fjor skrev de:
"Alnaelva vil dessverre ikke kunne etableres i dette området med selvfall.".
Tidligere hadde Jernbaneverket truet med innsigelse mot KDP Alna Miljøpark fordi det ble foreslått åpning av Alna i det aktuelle området.

Men etter flere møter mellom Oslo Elveforum og Jernbaneverket har konklusjonen blitt en annen i Konsekvensutredningen for Follobanen (s 127):

Det vil være mulig å etablere en dykket løsning som kan lede vannet fra Alna under konstruksjonene i Klypen og ut i vannspeilet. Tiltaket er ikke i konflikt med intensjonene i planen i forhold til gjenåpning av Alna og etablering av Alna Miljøpark i området mellom Klypen og Dyvekes vei."
Det vil altså bare være snakk om en kortere strekning under bakken.
I delutredning Landskap står det:

Alternativ øst vil gi mulighet for sanering av Østfoldbanens spor som avgrenser gravlunden mot vest i dag. Dette vil være svært positivt for landskapsbildet og gi muligheter for utvidelse av grøntområdet ved Gamlebyen og evt. gjenåpnet Alnaelv i utkanten av gravlunden. Det er kun for østalternativet at det er vurdert at vannspeil kan etableres langs Gravlunden

Det vil selvfølgelig bli vesentlig mer kostbart å gjennomføre en elveåpning som et separat tiltak enn at dette gjøres samtidig med alnleggsarbeidene for Follobanen. Dermed er det håp om at vi kan få se en gjenåpnet Alna renne ut i Middelaldervannspeilet i løpet av få år.


Oslo - og Alna - i middelalderen