broHovedside
Vedtekter
Styret
Kontakt
Bli medlem
Virtuell tur
Alnas kilder
Oslo Elveforum


Lysvandring
Årsmøte 2012
Publisert  12.04.12
Sist endret  12.04.12
 
Alnaelvas venner har årsmøte tirsdag 24. april kl. 18.00.

I år har vi fått anledning til å ha årsmøte i kantinen i Brynsengfaret 6 a, med utsikt til Brynsfossen.Før vi går i gang med den formelle delen av møtet skal vi få høre litt om hvordan EUs vanndirektiv skal gjennomføres i praksis av Heidi Kristensen, som er ansvarlig for dette arbeidet i Bekkelagsbassenget vannområde. (bl.a. Oslo-vassdragene.)

Dagsorden:

1) Konstituering
2) Årsmelding
3) Regnskap
4) Kontingent
5) Organisering
6) Handlingsprogram
7) Valg


For å komme deg til årsmøtet, kan du bl.a. ta T-bane 1, 2, 3 eller 4 til Brynseng. Du kan også ta buss 23 til Brynseng, eller toget til Bryn Stasjon.