broHovedside
Vedtekter
Styret
Kontakt
Bli medlem
Virtuell tur
Alnas kilder
Oslo Elveforum


Lysvandring
Endrede åpningsplaner på Grorud
Publisert  19.08.12
Sist endret  19.08.12
 
I 2008 lanserte Plan- og bygningsetaten et forprosjekt som het Grorud stasjonsområde. Stedsutvikling og gjenåpning av Alna. Fra pressen kjenner du den kanskje under navnet "Grorud Avenue".

Grorud stasjonsområde

Ved å legge Østre Aker vei i kulvert, håpet man å vinne et stort, sammenhengende område for transformasjon og byutvikling. Men det vi ble mest opptatt av, var muligheten til å få åpnet Alna langs turveien under jernbanen forbi Grorud stasjon.

Vi må innrømme at vi har sovet litt i timen her. Med jevne mellomrom har vi vært innom Plan- og bygningsetatens Saksinnsyn på nett. Vi har sett at det ikke har skjedd noe, uten å undre oss over det, det tar gjerne lang tid før såpass visjonære ideer blir til virkelighet.

Men det viser seg at saken stanset opp fordi Jernbaneverket hadde innvendinger. De planlegger at et nytt godsspor skal krysse linjen her, og det kom i konflikt med planlagte nye kjøreforbindelser, som skulle frigjøre undergangen til elv og gang-/sykkelvei. Dermed ble sak 200208096 lagt på is, men i 2010 startet man revisjon av forprosjektet som ny sak (201004238). Sluttrapport fra dette arbeidet forelå like før jul.

Man valgte da å se på dette som en ny mulighet, ikke som et problem. Arbeidet med nytt godsspor åpner for å lage et nytt elveløp under jernbanen. Dermed kan Alna åpnes i sitt opprinnelige leie. Forslaget fra 2008 "stjeler" litt av Tokerudbekken, ved å flytte elva så den møter bekken lenger opp. Det nye forslaget ser slik ut:Grorud stasjonsområde

Den røde linjen viser det åpningsalternativet man nå har gått bort fra.

De nye planene er opplagt bedre. Nå blir jo Alnas løp langs Stanseveien den mest "urbane" biten av elva ovenfor Kværner. Men de som ønsker kan selvfølgelig fremdeles gå forbi Grorud stasjon og følge Tokerudbekken gjennom "villmarken".

Hvor sannsynlig er det at dette blir virkelighet? Det er ikke bare en mulighetsstudie for elveåpning, men også for utbygging av området rundt Grorud stasjon. Det er snakk om over 425 000 kvadratmeter nybygg i området. I en tid da det stadig snakkes om krise fordi vi ikke greier å bygge like fort som byen vokser, og det er en målsetning å bygge ut rundt kollektivknutepunkt og stasjoner, virker ikke dette usannsynlig i det hele tatt.