broHovedside
Vedtekter
Styret
Kontakt
Bli medlem
Virtuell tur
Alnas kilder
Oslo Elveforum


Lysvandring
Farvel til drømmen
Publisert  19.04.14
Sist endret  19.04.14
 
Innbyggerinitiativ fra Alnaelvas venner har vært behandlet i bystyret. Og ble avvist. Reguleringen for Alna i sentrum av Groruddalen blir stående. Drømmen om en åpen elv gjennom dalen skal ikke bli virkelighet i denne generasjonen. I tillegg ødelegges sentrale grønne områder, og turvei D10 blir fortau til en 4-felts vei. Arbeidet er allerede i gang. Slik ser det ut i dag på NRF-tomten. Trærne er hugget ned, og alt grønt er fjernet.


En gang håpet vi - og plan- og bygningsetaten - at dette skulle bli en sentral park for de mange byutviklingsprosjektene som er på gang lenger opp og lenger ned langs elva. Og NRF tomta kunne blitt en fin park. Bildet under er tatt omtrent på det punktet som er merket med et rødt kryss i bildet over.


Vi håpet jo at et parti ville snu i bystyrebehandlingen. Og det skjedde. Venstre, som i 2010 var for elv, var mot i 2014. Også "Miljøpartiet" De Grønne - nye i bystyret - ønsker å legge elva i rør. Under er Oslo Venstre på tur med Alnaelvas venner i 2006. Men det er lenge siden.


Under ser vi områdets fremtid. Turen over foregikk midt inne i anlegget til venstre i bildet. Fremtidige turer må gå på det fortauet som kalles "turvei"i reguleringen.