Lysvandring - fremkommelighet
Publisert  08.10.17
Sist endret  30.09.21
 
Vi har hatt som et mål at Lysvandringen skal være så tilgjengelig som mulig for alle. Vi har begrenset mulighet til å tilrettelegge veien, så det går mest på informasjon.

Vi så først og fremst på dette som gode nyheter. Vi tror de fleste vil bli overrasket over hvor mye av veien som kan benyttes av rullestolbrukere. Nå er det sikkert noen av de bratteste bakkene som ikke vil kunne godkjennes som universelt tilgjengelige. Men med litt hjelp er det ikke mange absolutte hindringer.

I utgangspunktet var vi klar over bare en ting som er verdt å nevne:

Fra Leirfossen og ned til Hølaløkka er det flere alternative ruter. Men det er så enkelt at vanskelighetsgraden avtar jo lenger fra selve fossen man går. Så holdt til høyre på veien ned, og til venstre på veien opp.

Tidligere var det svært kronglete terreng fra Alfasetveien til Terminalveien. Der er det nå turvei, og fremkommeligheten er god. Asfaltert vei hele strekningen.

Hengebroen i begynnelsen av Svartdalen tilfredsstiller så vidt vi har forstått ikke fullt ut kravene til universell tilgjengelighet. Men vi har gått her med rullestolbrukere uten å oppleve det som noe problem.

Alnastien


Lenger ned i Svartdalen går gangveien dessverre over en høyde som er så bratt at vi ikke tør å anbefale å gå helt ned til Kværner. For å komme over her trengs det nok ikke bare ledsager, men så mange ledsagere som får plass til å hjelpe til samtidig.