Ny turvei på Alnabru
Publisert  13.06.08
Sist endret  13.06.08
 
Også på Alnabru jobber Friluftsetaten med planer om ny turvei. Turveien her skal gå langs Terminalveien. Dette er et fint og grønt område, som dessverre mange går glipp av fordi omveien rundt terminalen fører dem helt ut på Strømsveien.


Turveien skal gå i skråningen mellom Terminalveien og elva, som vist på kartet:


I følge Aftenposten 26. mai, skal denne turveien ferdigstilles til høsten.