broHovedside
Vedtekter
Styret
Kontakt
Bli medlem
Virtuell tur
Alnas kilder
Oslo Elveforum


Lysvandring
Skremmende utbyggingsforslag i Enebakkveien
Publisert  01.08.08
Sist endret  25.08.08
 
Gjennom Kværner vel har vi fått nabovarsel sendt ut av Arcasa arkitekter på vegne av Enebakkveien 69 as. Det er et forslag om bygging av boliger i Enebakkveien 69, også kjent som "Jøtultomta" fordi Jøtuls jernstøperi lå her i gamle dager. Bildet viser hvordan området ser ut i dag, og hvordan man tenker seg det i fremtiden:


Boligutvikling her er ikke noen overraskelse, og bør vel hilses velkommen. For et fantastisk sted å bo, ved Alna, like ved Svartdalsparken.

Men nå når vi trodde det var alminnelig enighet om at Alna skal åpnes fra marka til fjorden, fremmes det plutselig forslag om et prosjekt som forutsetter at elva ikke bare skal forbli lukket, det skal bygges et tårnbygg der elva forsvinner.

Hvis forslagsstillerene får det som de vil, så kan turgjengere langs Alna i fremtiden møte denne veggen når de kommer til Enebakkveien.Vi håper i det lengste at dette er et forhandlingsutspill. At det man egentlig er ute etter er å få Plan- og bygningsetaten med på høyere bygninger, eller å rive noe av den bevaringsverdige bebyggelsen. Frist for å uttale seg til nabovarselet er 25. august.

Du kan lese hele nabovarselet her.

Du kan også lese uttalelser fra:
Byantikvaren
Vann- og avløpsetaten
Frilfuftsetaten
Oslo Elveforum