broHovedside
Vedtekter
Styret
Kontakt
Bli medlem
Virtuell tur
Alnas kilder
Oslo Elveforum


Lysvandring
Hva skjer på Jøtultomta?
Publisert  03.01.10
Sist endret  03.01.10
 
I august i fjor hadde vi innlegg om Enebakkveien 69, der det var fremmet planer om et tårnbygg som permanent ville sperre for åpning av Alna. Nå har Plan- og bygningsetaten behandlet saken, og hatt avklaringsmøte med utbygger.I konklusjonen heter det bl.a.:

"....tårnbygg med angitt plassering må utgå. eksisterende sokkel samt foreslått frittliggende blokk i midten av planområdet (oppå sokkelen) må fjernes for å gi plass til en gjenåpnet Alnaelv og en torg/møteplass.

Det står også at høydene må tilpasses eksisterende bebyggelse, Svartdalsparken og landskapsrommet forøvrig. De historiske bygningene langs ene bredden må bevares. Ny bebyggelse bør i størst mulig grad legges i det sør-østre hjørnet av tomten.

Plan- og bygningsetaten sier også at de vil avklare tomtas egnethet som skoletomt.

Du kan lese hele referatet fra avklaringsmøtet her.