broHovedside
Vedtekter
Styret
Kontakt
Bli medlem
Virtuell tur
Alnas kilder
Oslo Elveforum


Lysvandring
Farvel til Alna.
Publisert  19.02.10
Sist endret  19.02.10
 
Sviket

Så er det slutt på drømmen. Onsdag bestemte Oslo bystyre at Alna aldri skal åpnes. Samtidig stenges turvei D10 gjennom Groruddalen.


Fra siste behandling i byutviklingskomiteen. Ved dirigentbordet
i bakgrunnen, Ola Elvestuen (for elv). Nærmest kamera med
ryggen til: Bård Folke Fredriksen (mot elv)


I mange år har partiene samlet kommet med løfter om åpen elv og turvei gjennom dalen. Bård Folke Fredriksen hadde et innlegg i Akers Avis/Groruddalen så sent som 19. juni i fjor, der overskriften var "Elva vinner". "Det har lenge vært et mål for Høyre i Oslo å få Alnaelva fram til overflaten igjen", skrev han. Og videre: "Det er hevdet at Høyre, Frp og Arbeiderpartiet med denne viljeserklæringen har valgt terminal fremfor Alnaelva. Det er feil."


Hva har skjedd siden i juni? Har det dukket opp nye momenter siden den gangen? For så vidt har det jo det. Da Fredriksen skrev sitt innlegg sto striden mellom utbyggerenes eget forslag, og forslag fra Plan- og bygningsetaten som ville innebære at de måtte være med på noen kompromisser og bruke arealet mer effektivt. I mellom tiden greide etaten å utarbeide et nytt forslag som ga utbyggerene alt de ønsket, og åpen elv med turvei i grønndrag.

Men den siste løsningen ville kostet ca. 70 millioner mer (eller "10 prosent av en ny skole", som Elvestuen sa i debatten i byutviklingskomiteen.

Nei, vi må nok lete etter forklaringen et annet sted. Hva har skjedd siden den gang?


Jo, det har vært valg! Og det er noe alle vet, at man løper ikke fra løftene sine rett før et valg. Man skal vente til rett etter et valg. Neste gang har velgerne fått nye løfter å være opptatt av, og de gamle er glemt.

Hvis noen likevel skulle huske helt til høsten 2011. Vår forening driver ikke med partipolitikk, og vi skal slett ikke fortelle folk hvordan de skal stemme. Men det er nå i hvert fall slik at Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet stemte mot elva, og mot turvei.

Vestre og SV fremmet et motforslag, og fikk også stemmene til Rødt og Kristelig Folkeparti.

Til neste høst, så vil det nok som før være bare to reelle kandidater til vervet som byrådsleder. Men uansett hvem av dem du foretrekker, så behøver du ikke stemme på vedkommendes parti. Du kan finne et parti på samme side, med hederlige mennesker som holder fast på det de har lovet.

Hva skjer med Alna?

Først og fremst skal 170 meter til av elva legges under asfalt, sammen med et vakkert skogholt med bevart elveskog (bilder her).

Deretter ønsker man å strupe elva ved å sende den gjennom pumper. I tørre årstider er det snakk om å pumpe alt vannet opp i et fonteneanlegg for å glede tungtransportsjåførene på Alfasetveien.

Vannet ender jo i fjorden uansett, men Alna som biotop vil altså opphøre å eksistere ved Nedre Kalbakkvei. Det vil finnes en naturlig, levende elv øverst i dalen. Og det vil det jo for så vidt også gjøre i Gamle Oslo, en ny elv som ikke bare består av pumpet vann, men av vann fra bl.a. Trosterudbekken, Tvetenbekken og Østensjøbekken. Kanskje det er på tide å ta opp igjen gamle navn, og kalle den øvre elva Alna, og den nedre Loelva?

Hva med turveien?

"...for å få til turvei... sier politikerene, og ber staten om å være med på spleiselag. Men dette er bare propaganda for de som ikke er kjent, og ikke har sett planene. Det blir ingen turvei. Du finner riktignok en gang- og sykkelvei på tegningene. Men hvordan blir det å gå på tur der? I dag kan du gå på fortau langs Alfasetveien. En god del trafikk, men samtidig har du vakre grøntområder rundt deg på begge sider.


Men dagens Alfasetvei skal utvides til 4 felt. Og gang- og sykkelveien ligger der som et fortau, mellom en firefelts tungtransportvei og støyskjermen som må reises mot kirkegården på grunn av den økte trafikken. God tur!Og hva med Alnaelvas venner?

Alnaelvas venner har årsmøte 12. april. Det er mulig at saken da fremdeles foreligger som ankesak hos Fylkesmannen eller Miljøverndepartementet. Men hvis bystyrets vedtak blir stående, vil det antagelig være nødvendig å diskutere om foreningen skal fortsette å eksistere.