broHovedside
Vedtekter
Styret
Kontakt
Bli medlem
Virtuell tur
Alnas kilder
Oslo Elveforum


Lysvandring
E6 til Smalvollen?
Publisert  11.01.17
Sist endret  11.01.17
 
Mellom Strømsveien og Bryn ligger Smalvollen. Turvei D10 veksler mellom fantastiske naturopplevelser og litt stusselige områder som ikke er ferdig opparbeidet. Ovenfor Strømsveien er et av de siste. Strekningen over Bryn likeså. Men Smalvollen er så avgjort blant de store naturopplevelsene.

Smalvollen


For alle som kommer hit for første gang er det et sjokk å oppdage at dette fantastiske området eksisterer midt inne i byen.

Smalvollen


Etter alle løfter som er gitt og planer som er lagt har vi følt oss trygge på at Smalvollen vil få være i fred. Men nå har Statens vegvesen planer om å legge ny E6 langs Smalvollveien. Hos oss har det vært spenning om hvordan Manglerudtunnelen skulle føres forbi Bryn mot Teisen, fordi vi hadde håp om at det skulle legges til rette for åpning av Østensjøbekken. Men tanken er nå at E6 slett ikke skal gå til Teisenkrysset. I stedet skal den føres forbi Oslos vakreste natur. I tillegg skal trafikk til og fra Teisen gå i "Teisentunnelen" - under Smalvollen.

Smalvollen


Under er Statens vegvesens montasje av det nye veisystemet. De røde strekene viser både tunnel og vei i dagen. Men langs Smalvollen vil det meste gå oppe i dagen.

Smalvollen


Dette er E6, så det er ikke bare snakk om en trafikkøking i Smalvollveien. Under ser vi dagens Smalvollvei til venstre. Til høyre E6 omtrent der "nye E6" skal møte "gamle E6". Og på informasjonsmøtet 10. januar ble det bekreftet at man virkelig snakker om 8 felt på E6-Smalvollen. Og i tillegg til dette, så kan jo ikke E6 betjene det som måtte bli igjen av bebyggelse langs Smalvollveien. Det blir også en ny Smalvollvei. Vi vil derfor få 10 felt.

Smalvollen

Langt på vei vil dette bety slutten på turvei D10 som sammenhengende forbindelse i Groruddalen. Nå innrømmer vi gjerne at planene ikke forutsetter at det bygges motorvei turveien. Strengt tatt forutsettes det heller ikke at man griper inn på det som er regulert som friområde. Men det hjelper ikke når det anlegges 10 felt kjørevei helt inntil friområdet. Turvei D10 har sine verste "grå" strekninger rett ovenfor og rett nedenfor det området som trues av E6. Hvor mange vil forsere disse for å kunne gå på turveien og beundre et moderne veianlegg?

Smalvollen
Farvel til turveien?

Der Manglerudtunnelen skal komme ut av fjellet er det i dag ca. 50 meter fra turveien til dagens Smalvollveien. (Så vidt vi kan bedømme er dette punktet på turveien et sted på bildet over) Etter det som ble sagt på informasjonsmøtet 10. januar skal noe bredden av veisystemet bli til på bekostning av skråningen opp mot Tveita. Dermed blir bebyggelsen i Sigrid Undsets vei liggende på kanten av et stup ned mot E6, og det må kjøres bort enorme mengder masse, for terrenget er bratt her. Men uansett hva man gjør må jo E6 flyttes så langt ut at man nærmest kan spytte på bilene fra turveien.

I november var det høytidelig åpning av nye broer i turveiene som skal forbinde Tveita, Haugerud og Trosterud med turveien i dalbunnen. Snorer ble klippet av Raymond Johansen, Knut Røli og Per-Willy Amundsen. Nå blir det jo slik at disse turveiene kommer til å ende i E6.

Smalvollen


Det er vel sikkert riktig som Statens vegvesen sier: At man kan lage "grønne gangbroer" for å redusere barrierevirkningen. Men vi er usikre på hvor mye det hjelper med en bro som gir adgang til å se på bilene fra andre siden av E6.
Smalvollen


Informasjon om saken finnes på vegvesen.no.
For informasjon om naturen på Smalvollen lenket vi først til naturkart.no. Men teksten der (hentet fra Bendiksen og Bakkestuen, 2000) ble presentert så uformatert at vi la ut et kapittel fra Friluftsetatens rapport 1:2000 her.
For en mer illustrert oversikt over naturen på Smalvollen, prøv Naturvernforbundets Naturkart

Hvis du vil se flere bilder fra Smalvollen til forskjellige årstider, kan du prøve å se på Smalvollen-galleriet


Vi håper alle gode krefter samarbeider om å stoppe dette påfunnet. Frist for uttalelse er 18. januar i denne omgang.